Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt

Osmanlı Arşivlerinde Atça

Salnâme-i Vilayet-i Aydın  [ Aydın Vilayeti Yıllıkları ]     

         

           Atça ,18.yüzyılda Aydın sancağına bağlı Nazilli kazasının bir nahiyesidir.

1338 (1922) Yunan İşgalinde yakılan Atça’nın  , Cumhuriyet öncesi  bilgilerine ulaşılması, ancak Osmanlı arşivlerinden mümkün olmaktadır.

            Bu araştırma 1879 -1908 yılları arasında yayınlanan (Eski Türkçe)  25 adet “Aydın Vilâyet Salnâmeleri “ ışığında Atça’nın coğrafi ve idari yapısı hakkında bilgi vermektedir. 

 

 
 

Salnâme : H.1297 –M 1880      

                    sayfa:  ١١٣      - 113      

Nevah-ı Müdiran

(Nahiye Müdürleri)

 

            Atça Müdiri : Osman Bey.

                      Katibi : Aziz Efendi.

-------------------------------------------------------------------------

Salnâme : H.1299 –M 1882               sayfa:  ١٦٥      - 165      

 

Nazilli Kazası  Küttabası (Katipleri)

 

Atça Nahiyesi  tahrir ve virgü  katibi : İsmail Efendi.

-------------------------------------------------------------------------------

 

Salnâme : H.1299 –M 1882        sayfa:  ١٦٨      - 168      

 

Atça Rusum-i sitte  memuru: Mustafa Efendi.

Katibi : Hafız Mustafa Efendi.

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Salnâme : H.1299 –M 1882            sayfa:  ١٧٣      - 173     

 

Ma’a Tahrirat  ve Virgü Katibleri

 

Atça katibi : Ziya Efendi.

---------------------------------------------------------

Salnâme : H.1299 –M 1882       sayfa:  ١٧٤      - 174      

 

Nevah-ı Müdiran (Nahiye Müdürleri) 

 

Atça Müdiri (Nahiye Md.) : Şem’i Efendi.

Naib (Vekil)               : Hüseyin Vehbi  Efendi.

Tahrirat Katibi            : Aziz Efendi.

 

Salnâme : H.1300 –M 1883           sayfa:  ١٧٠     - 170      

                    Nevahi  (Nahiye)

                    Atça Müdiri :    ( Boş )         efendi.

                    Naib (Vekil)               : Hüseyin Vehbi  Efendi.

                    Tahrirat Katibi            : Ali Galip Efendi.

 

------------------------------------------------------

Salnâme : H.1300 –M 1883       sayfa:  ١٧١     - 171    

 

 

Atça Ma’a  Tahrir Virgü Katibi  :  Alaaddin Efendi.

Atça sandık emini (Veznedar) : Mustafa Efendi.

-------------------------------------------------------

 

 

 

Salnâme : H.1301 –M 1884               sayfa:  ١٩٣     - 193      

Atça Nahiyesi

Atça Müdiri (Nahiye Md.) : Osman Bey.

Naib (Vekil)               :  ( Boş )  efendi.

Tahrirat Katibi            :  Mustafa  Efendi.

Virgü Katibi  :   Yusuf Efendi.

Sandık emini (Veznedar) : Mustafa Efendi.

-----------------------------------------------------------

Salnâme : H.1302 –M 1885              sayfa:  ١٧٢     - 172      

 

 

Atça Nahiyesi

 

 

Atça Müdiri (Nahiye Md.) : Osman Bey.

Naib (Vekil)               :  Hakkı Efendi.

Tahrirat Katibi            :  Mahmud  Efendi.

Virgü Katibi  :   Yusuf Efendi.

Sandık emini (Veznedar) : Mustafa Efendi.

-----------------------------------------------------------

Salnâme : H.1303 –M 1886               sayfa:  ١٤٣    - 143     

Atça Nahiyesi

 

                           Atça Müdiri (Nahiye Md.) : Osman Bey.                                   Tahrirat Katibi            :  Mehmed  Efendi.

                                      Naib (Vekil)               :  Vehbi  Efendi.                                Virgü Katibi               :   Yusuf Efendi.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salnâme : H.1304 –M 1887                                                                       sayfa:  ٣٤٢    - 342     

 

Atça Nahiyesi

 

                                           Atça Müdiri (Nahiye Md.) : Hafız Azmi Efendi.                    Tahrirat Katibi             :  Mehmed  Efendi.

                                           Naib (Vekil)               :  Vehbi  Efendi.                                                           Virgü Katibi  :   Yusuf Efendi.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salnâme : H.1306 –M 1889                                                                       sayfa:  ١٨٩    - 189     

 

Atça Nahiyesi

 

Atça Müdiri (Nahiye Md.) : Remzi Efendi.               Tahrirat Katibi          :  Mehmed  Efendi.

Naib (Vekil)               :  Vehbi  Efendi.                      Virgü Katibi        :   Yusuf Efendi.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salnâme : H.1308 –M 1891                                                                       sayfa:  ١٥٧    - 157     

 

Atça Nahiyesi  

 

Atça Müdiri (Nahiye Md.) : Ömer Remzi Efendi.             Naib (Vekil) :  İsmail Hakkı  Efendi.

Tahrirat Katibi            :  Mıgırdıç  Efendi.                          Virgü Katibi  :   Salim Efendi.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Salnâme : H.1311 –M 1894                                                                       sayfa:  ٣١٨    - 318     

 

Atça Nahiyesi

 

Atça Müdiri (Nahiye Md.) : İbrahim Edhem Efendi.                Naib (Vekil) :  Hacı Mustafa Efendi.

     Tahrirat Katibi            :  Hasan  Efendi.                              Virgü Katibi  :   Salim Efendi.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salnâme : H.1311 –M 1894                                                                       sayfa:  ٣١٩    - 319     

Atça Nahiyesi

 

                       Mevki-i coğrafi ve Kari (köyleri) – Atça Nahiyesi  Nazilli kazasının  Cihet-i garbiyesinden        (batı yönünde) müteşekkil (meydana gelen)  ve (5) mahalle ve karyesi (köyü) müştamildir (kapsar).

                       Nüfus ve emakin (nüfus ve mekan) , Nahiye-i mezkure (adıgeçen nahiye)  (2559) u  zekür (erkek), (2588) i  inas (kadın) olarak (5147) İslam ve (115) şi  zekür  , (98) i İnas (kadın) olarak (213) Rum ki cem’an (toplam) (5360) nüfusu ve (1393) emakin-i havidir (mekanı kapsar).

 

Merkez  nahiye (37) derece, (45) dakika arz-ı şimal (kuzey) ve (25) derece (58) dakika tül şarkide vaki (doğuda bulunan ), Çiloğlu (Çelebioğlu) kasabasıdır.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salnâme : H.1312 –M 1895                                                                      sayfa:  ٣٣٨    - 338     

Atça Nahiyesi

 

                        Atça Müdiri (Nahiye Md.) : Osman Nuri Efendi.                       Tahrirat Katibi       :  Hasan  Efendi.

                         Naib (Vekil)               :  Hacı Mustafa Efendi.                                         Virgü Katibi  :   İsmail  Efendi.

 

Nahiye Hakkında Bazı Malümat

Mevki-i coğrafi ve Kari (köyleri) – Atça Nahiyesi  Nazilli kazasının  Cihet-i garbiyesinden        (batı yönünde) müteşekkil (meydana gelen)  ve (7) mahalle ve karyesi (köyü) müştamildir (kapsar).

                      Nüfus ve emakin (nüfus ve mekan) , Nahiye-i mezkure (adıgeçen nahiye)  (2566) sı  zekür (erkek), (2588) i  inas (kadın) olarak (5154)  İslam ve (115) şi  zekür  , (98) i İnas (kadın) olarak (213) Rum ki cem’an (toplam) (5367) nüfusu ve (1393) emakin-i havidir (mekanı kapsar).

                       Merkez  nahiye (37) derece, (45) dakika arz-ı şimal (kuzey) ve (25) derece (58) tül şarkide vaki (doğuda bulunan ), Çiloğlu (Çelebioğlu) kasabasıdır.

Atça Nahiyesine merbut (bağlı)  kuranın (köylerin) esamisi (isimleri)

Uzunlar,  Kulavuz, Yağdere.

-----------------------------------------------

 

Salnâme : H.1313 –M 1896                        sayfa:  ٣١٩    - 319     

Atça Nahiyesi

Atça Müdiri (Nahiye Md.) : Osman Nuri Efendi.

Naib (Vekil)               :  Hacı Mustafa Efendi.

Tahrirat Katibi            :  Hasan  Efendi.

Virgü Katibi  :   İsmail  Efendi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Salnâme : H.1313 –M 1896                sayfa:  ٣٢٠    - 320   

 

          

Nahiye Hakkında Bazı Malümat     

 

Mevki coğrafi ve Kari (köyleri) – Atça Nahiyesi  Nazilli kazasının  Cihet-i garbiyesinden        (batı yönünde) müteşekkil (meydana gelen)  ve (7) mahalle ve karyesi (köyü) müştamildir (kapsar).

Nüfus ve emakin (nüfus ve mekan) , Nahiye-i mezkure (adıgeçen nahiye)  (2524) ü  zekür (erkek), (2562) i  inas (kadın) olarak (5086)  İslam ve (123) ü  zekür  , (100) ü İnas (kadın) olarak (223) Rum ki cem’an (toplam) (5309) nüfusu ve (1393) emakin-i havidir (mekanı kapsar).

Merkez  nahiye (37) derece, (45) dakika arz-ı şimal (kuzey) ve (25) derece (58) dakika tül şarkide vaki (doğuda bulunan ), Çiloğlu (Çelebioğlu) kasabasıdır.

Atça Nahiyesine  merbut (bağlı)  kuranın (köylerin) esamisi (isimleri)

Uzunlar,  Kulavuz, Yağdere.

---------------------------------------------

Salnâme : H.1314 –M 1897                                      sayfa:  ٣١٣    - 313    

Atça Nahiyesi

 

Atça Müdiri (Nahiye Md.) : Nuri Efendi.

Naib (Vekil)               :  Hacı Mustafa Efendi.

Tahrirat Katibi            :  Hasan  Efendi.

Virgü Katibi  :   İsmail  Efendi.

------------------------------------------------------------

Salnâme : H.1314 –M 1897                                                                      sayfa:  ٣١٤    - 314     

 

Nahiye Hakkında Bazı Malümat

 

Mevki coğrafi ve Kari (köyleri) – Atça Nahiyesi  Nazilli kazasının  Cihet-i garbiyesinden        (batı yönünde) müteşekkil (meydana gelen)  ve (7) mahalle ve karyesi (köyü) müştamildir (kapsar).

Nüfus ve emakin (nüfus ve mekan) , Nahiye-i mezkure (adıgeçen nahiye)  (2524) ü  zekür (erkek), (2562) i  inas (kadın) olarak (2086)  İslam ve (123) ü  zekür  , (100) ü İnas (kadın) olarak (223) Rum ki cem’an (toplam) (5309) nüfusu ve (1393) emakin-i havidir (mekanı kapsar).

Merkez  nahiye (37) derece, (45) dakika arz-ı şimal (kuzey) ve (25) derece (58) dakika tül şarkide vaki (doğuda bulunan ), Çiloğlu (Çelebioğlu) kasabasıdır.

Atça Nahiyesine merbut (bağlı)  kuranın (köylerin) esamisi (isimleri)

Uzunlar,  Kulavuz, Yağdere.

---------------------------------

Salnâme : H.1316 –M 1899                                                      sayfa:  ٣٠٣    - 303            

Atça Nahiyesi

Atça Müdiri (Nahiye Md.) : Mehmed Nuri Efendi.

Naib (Vekil)               :  Hacı Mustafa Efendi.

Tahrirat Katibi            :  Hasan Fehmi Efendi.

Virgü Katibi  :   İsmail  Efendi.

Zabıta memuru (Jandarma) : Mehmed Çavuş.

 

Meclis-i Nahiye  ( Nahiye Meclisi )

 

Reis (Komisyon Başkanı): Müdir Efendi. ( Nahiye müdürü, Mehmet Nuri Efendi.)

Âza (üye)        : Naib efendi.  (Hacı Musafa Efendi. )

Tahrirat Katibi efendi. (Hasan Fehmi efendi.)

Âza (üye)        : Hafız Abbas Efendi.

Âza (üye)        : Osman Bey.

Âza (üye)        : Minol Dimitri  Efendi.

 

Nahiye Hakkında Bazı Malümat

 

Mevki coğrafi ve Kari (köyleri) – Atça Nahiyesi  Nazilli kazasının 

---------------------------------

Salnâme : H.1316 –M 1899                                                         sayfa:  ٣٠٤    - 304     

Cihet-i garbiyesinden        (batı yönünde) müteşekkil (meydana gelen)  ve yedi mahalle ve karyesi (köyü) ve 5313 nüfusu ve (1327) emakin-i müştamildir  (mekanı kapsar).

Merkez  nahiye (37) derece, (45) dakika arz-ı şimal (kuzey) ve (25) derece (58) dakika tül şarkide vaki (doğuda bulunan ), Çiloğlu (Çelebioğlu) kasabasıdır.

  Nahiye-i merbut (bağlı)  kuranın (köylerin) esamisi (isimleri)

Uzunlar,  Kulavuz, Yağdere.

-----------------------------------

Salnâme : H.1317 –M 1900                                      sayfa:  ٢٨٤    - 284    

Atça Nahiyesi

 

Atça Müdiri (Nahiye Md.) :  Mehmed Şevket  Efendi.

Naib (Vekil)               :  Hacı Mustafa  Efendi.

Virgü Katibi  :   Münhal (Boş)

Tahrirat Katibi            :  Hasan Fehmi Efendi.

Zabıta memuru           :  Mehmed Ali Onbaşı

 

Meclis-i Nahiye  ( Nahiye Meclisi )

 

Reis (Komisyon Başkanı): Müdir-i Nahiye. (Mehmed Şevket  Efendi.)

Âza (üye)        : Naib efendi.  (Hacı Mustafa  Efendi.)

Âza (üye)        : Tahrirat Katibi efendi. (Hasan Fehmi Efendi.)

Âza (üye)        : Hafız  Abbas Efendi.

Âza (üye)        : Osman Bey.

Âza (üye)        : Menol Dimitri  Efendi.

 

Nahiye Hakkında Bazı Malümat

 

Mevki coğrafi ve Kari (köyleri)Atça Nahiyesi , Nazilli kazasının  Cihet-i garbiyesinden        (batı yönünde) müteşekkil (meydana gelen)  ve yedi mahalle ve karyesi (köyü) ve 2313 nüfusu ve (1337) emakin-i müştamildir  (mekanı kapsar).

Merkez  nahiye (37) derece, (45) dakika arz-ı şimal (kuzey) ve (25) derece (58) dakika tül şarkide vaki (doğuda bulunan ), Çiloğlu (Çelebioğlu) kasabasıdır.

----------------------------------------

Salnâme : H.1320 –M 1903                                                                       sayfa:  ٢٤٤    - 244    

Atça Nahiyesi                               

 

 

Atça Müdiri (Nahiye Md.) :  (Boş) efendi.                       Tahrirat Katibi            :  Hasan Efendi.

        Naib (Vekil)               :  İsa Avni Efendi.                   Virgü Katibi               :  Sabri Efendi

 

Meclis-i Nahiye  ( Nahiye Meclisi )

 

Reis (Komisyon Başkanı): Müdir-i Nahiye. ( Boş)

Âza (üye)        : Naib efendi.  (İsa Avni Efendi.)                         Âza (üye)        : Tahrirat Katibi efendi. (Hasan  Efendi.)

 Âza (üye)       : Osman Bey. ve Hafız  Ali Efendi.                     Âza (üye)        : Abbas ve Menol Efendi.

-------------------------

Salnâme : H.1320 –M 1903                                                                      sayfa:  ٢٤٥    - 245    

 

Meclis-i Belediye ( Belediye Meclisi )

 

Reis (Belediye Başkanı): Hüseyin Ağa.                  Âza (üye)        :  Mehmed Ağa.

   Âza (üye)        :  Ahmed Ağa.                                Katib               :  Ömer Hilmi Efendi.

   Âza (üye)        :  Mustafa Ağa.                             Sandık emini (veznedar): Ahmed Hilmi Efendi.

---------------------------

 
 
 

Salnâme : H.1323 –M 1905                                   sayfa:  ٢٢٦    - 226    

 

Atça Nahiyesi

 

Atça Müdiri (Nahiye Md.) :  Şükrü Efendi.

Naib (Vekil)               :  Hacı Mustafa Efendi.

Tahrirat Katibi            :  Hasan Efendi.

Virgü Katibi               :  Sabri Efendi

 

Meclis-i Nahiye  ( Nahiye Meclisi )

 

Reis (Komisyon Başkanı): Müdir-i Nahiye. (Şükrü Efendi. )

Âza (üye)        : Naib efendi.  (Hacı Mustafa Efendi.)

Âza (üye)        : Tahrirat Katibi efendi. (Hasan  Efendi.)

Âza (üye)        : Osman Bey.

Âza (üye)        : Abbas Efendi.

 

Meclis-i Belediye ( Belediye Meclisi )

 

Reis (Belediye Başkanı): Hüseyin Ağa.

Âza (üye)        :  Ahmed Ağa.

Âza (üye)        :  Mustafa Ağa.

Âza (üye)        :  Mehmed Ağa.

Katib               :  Ömer Hilmi Efendi.

Sandık emini (veznedar): Ahmed Hilmi Efendi

------------------

 

Salnâme : H.1326 –M 1908                                    sayfa:  ٤٩٤    - 494     

Atça Nahiyesi               

 

Memurin-i Nahiye    (Nahiye Memurları)

 

(Nahiye Müdürü) Müdir :  Mehmet Murad Efendi.

 

Tahrirat katibi : (Yazı işleri memuru)  Hasan Fehmi Efendi.

Naib (Vekil)    :  Tahir Efendi.

Virgü katibi    : ( Vergi memuru) İbrahim Bey.

Zabıta  memuru : (Jandarma)  Mehmed Ali Onbaşı .

 

 

Meclis-i Nahiye  ( Nahiye Meclisi )

 

Reis (Komisyon Başkanı): Müdir Efendi. ( Nahiye müdürü, Mehmet Murad Efendi.)

Âza (üye)        : Naib efendi.  ( Tahir efendi. )

Âza (üye)        : Abbas Bey.

Âza (üye)        : Hacı şeyhzade Hacı Çelebi efendi.

Âza (üye)        : Dimitri Tenologos efendi.

(Katib)            :Tahrirat Katibi efendi. (Hasan Fehmi efendi.)

Zıraat Komisyonu

 

Reis (Komisyon Başkanı): Mustafa Bey.

Âza (üye)        : Hafız Nuri efendi.

Âza (üye)        : Mustafa efendi.

Âza (üye)        :  Harmilyo  efendi.

Katib               : Kadiri  efendi.

 

------------------------------------------

Salnâme : H.1326 –M 1908                            sayfa:  ٤٩٥    - 495    

 

Maarif Komisyonu

 

 

Reis (Komisyon Başkanı): Hasan Fehmi Efendi.

Âza (üye)        : Osman Efendi.

Âza (üye)        : Ali Bey zâde Abbas bey.

Âza (üye)        : Hafız  Ali efendi.

Âza (üye)        : Hafız Mehmed efendi.

Âza (üye)        : Hafız Mustafa efendi.

Katib               : Hilmi  efendi.

 

Belediye Dairesi

 

Reis (Belediye Başkanı): Molla Mehmed zâde  Ali efendi.

Âza (üye)        :  Yahya zâde  Mehmed Ali efendi.

Âza (üye)        :  Âyan zâde  Molla Mehmed efendi.

Âza (üye)        :  Hristo efendi.

Âza (üye)        :  Mustafa efendi.

Âza (üye)        :  Mustafa Ağa.

Katib               :  Aziz Hilmi efendi.

 

 

Telgraf ve Posta İdaresi

 

Posta ve Telgraf Müdiri (Müdürü) ,Bekir Sıtkı efendi.

Muharrerat (Postacı)  : Muslu Ahmed Fevzi efendi.

Çavuş (Postabaşı)       : Halil efendi.

 

Nazilli Redif, Kırksekizinci Alayın Birinci Taburunun İkinci Bölük Heyeti

(Atça’da bulunan askeri birlik)

Yüzbaşı Hasan Sabri  efendi.

Mülazım-ı evvel (Üsteğmen) Hüseyin Cevdet efendi.

Mülazım-ı sani ( Asteğmen) Hasan Tahsin efendi.

Mekteb-i Rüştiye

(Ortaokul)

 

Muallim-i evvel (Baş öğretmen) :  Mustafa efendi.

Hüsn-ü hat Muallimi (Güzel yazı öğretmeni): Ziya efendi.

Bevvap : (Kapıcı)Hafız Ali efendi.

Aded-i şakirdan : (Öğrenci adedi)  32

 

Mekteb-i İbtidaisi

( İlkokul )

 

Muallim-i evvel (Başöğretmen): Ahmed Nuri Efendi.

Muallim-i sani (  ikinci Öğretmen  )   :   Hüseyin efendi.

Muallim-i salis ( üçüncü öğretmen )   :   Hafız Mustafa efendi.

Aded-i şakirdan (Öğrenci adedi) :  150

 

İnas Mekteb-i İbtidaisi

( Kız İlkokulu )

 

Muallime (Bayan öğretmen) :Fatma Zehra hanım.

Aded-i talibat (Öğrenci adedi) :  30

-------------------------------

Salnâme : H.1326 –M 1908                             sayfa:  ٤٩٦    - 496     

 

Nahiyenin Nüfus Mevcudesi

(Atça’nın Nüfus Durumu)

 

Millet

 (Halk)

İnas

(Kız)

Zikür

(Erkek)

Yekûn

(Toplam)

İslam

2752

2741

5493

Rum

221

249

470

Musevi

6

4

10

Ermeni

3

2

5

Yekûn

(Toplam)

2982

2996

5978

 

                  Not: 1908 yılında Atça Nahiyesinin Nüfusu: 5978 kişi.Bunlardan: 5493 kişisi Müslüman,485 kişisi

Gayrimüslim ( rum,musevi,ermeni vb.) dir.

 

Nahiyenin Emakin-i Mevcudesi

(Atça’nın Bina Durumu)

 

 

Hükümet Konağı: 1                     Hane (Ev) :   2105       

  Dükkan : 120                                          Han :   3

Hamam   :  1                             Mağaza:     8        

 Fabrika :     3                           Un değirmeni :3

 

 

---------------------------

 

 

Salnâme : H.1326 –M 1908                               sayfa:  ٥٠٠    - 500    

 

 

Atça nahiyesinin mev’ki  coğrafisi

( Atçanın Coğrafi Konumu)

 

 

                  Mevk-i  coğrafi – Atça nahiyesi Nazilli kazasının cihet-i garbiyesinden müteşekkil ve (7) mahalle ve karyesi (köyü)  müstemaldir.(

Merkez  nahiye (37) derece, (45)dakika arz-ı şimal ve (25) derece (58) dakika tül şarkide vaki Çiloğlu (Çelebioğlu) kasabasıdır.

Atça  Nahiyesine merbut (bağlı)  kuranın (köylerin) esamisi (isimleri)

Uzunlar ,  Muhacirin Çerakese .(Çerkez göçmenleri)

--------------------------------------------------------------------

 

Kaynak: Salnâme-i Vilayet-i Aydın [Aydın Vilayet Salnâmesi] . İzmir Aydın Vilayeti  Matbaası , H.1296 (1879) – H.1326(1908)

 

 


Paylaş


Bugün : 18
Dün : 44
Toplam : 230770www.aydinatca.com / Tüm Hakları Saklıdır ©