Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt Slayt

Atça'da Yerel Seçimler 1920 - 2014

 Atça Belediyesi

1920 - 1924 Yılı Belediye Reisliği Seçimleri  ( Milli Mücadele Yılları ):

 

Maşacızâde  HAFIZ  MEHMET  KOÇAR 

        Osmanlıda taşra belediyeleri,1877 tarihli Vilayetler Belediye Kanunu ile gerçekleşmiştir. Kanu’na göre belediye organları seçimle oluşan ve şehrin nüfusuna göre 6-12 kişilik bir belediye meclisi ile meclis üyeleri arasından hükümetçe atanan belediye başkanından oluşmuştur.

         Belediye meclis üyeleri 25 yaşını geçmiş, Osmanlı tebasından olan, senede en az 50 kuruş emlak vergisi veren kimselerden seçilirdi, Türkçe bilmeleri zorunluydu. Kanun belediyeler için tabip, baytar, mühendis, katip, sandık emini ve lüzumu kadar  zabıta öngörmekteydi. (1)

         3 Haziran 1919 -  5 Eylül 1922  tarihleri  işgal yılları olup, Atça Belediyesi Yunan İşgal Kuvvetleri Kumandanı Yüzbaşı Kathehakis emri altında bulunmaktaydı. Maşacızade Hafız Mehmet Koçar 1920-1924 yıllları arası belediye başkanlığı yapmıştır.

 

 Atça Belediyesi 

1924 - 1930 Yılı Belediye Reisliği Seçimleri  (Cumhuriyetin İlk Yılları ):

 

                Hacı Hafızların  HAFIZ  NURİ  KARA  
 
      1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda (Anayasa) belediyelerden bahsedilmiş olmasına rağmen ,Belediye teşkilatı hakkıda yeni bir düzenlemeye gidilmemiş, 1877 tarihli Vilayetler Belediye Kanunu esasları çerçevesinde  yürütülmüştür.Meclis üyeleri arasından hükümetçe atanan bir belediye başkanından oluşmuştur.Hafız Nuri Kara 1924 - 1930 yılları arasında 2 dönem belediye başkanlığı yapmıştır.
        Atçanın bu günkü imar planı Hafız Nuri Kara tarafından çizdirilmiş olup, Türkiyede tek örnek imar planı olan Atça şehir planı,günümüce kadar  hiç değiştirilmeden uygulanmıştır.
 

Atça Belediyesi

1930 Yılı Belediye Reisliği Seçimleri ( İlk Çok Partili Seçim ) :   6 Kasım 1930

   1930 yerel seçimleri Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk çok partili seçimdir. Seçime Cumhuriyet Halk Fırkası ve yeni kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası katılmıştır.Belediye başkanlığı seçimi halk tarafından doğrudan değil, halkoyuyla seçilerek oluşturulan meclisin kendi içinden birisini seçmesiyle belirleniyordu.Bu sitem 1930’dan 1963 yılına kadar  sürdü.

         Kadınların belediye seçimlerinde seçme ve aday olma hakkı 3 Nisan 1930 tarih 1580 sayılı  Belediye Kanunu'nun kabul edilmesiyle tanındı.         

Serbest Cumhuriyet Fırkası Atça Nahiye Ocağı Teşkilatı

Başkan: Zürradan Ramazanzade Mehmet Hulusi, Katip: Ahmetzade Fevzi, Veznedar: Tüccardan Yüzbaşızade Kerim, Azalar: Kuyucuzade İzzet  ve Kırcalızade Ali Bey (2)

        

 

     

 

        Belediye Başkanları :  

 

        HAFIZ  MEHMET  KERPİŞÇİ   1930-1931                

        HÜLİSİ  BİLGİNER  1931 - 1932                                         

        ALİRIZA   KIRCALI  1932 - 1932                                                                             

         İZZET  KUMCUOĞLU 1932 - 1934

 

 

 

 

 

 

  

    1-    ?  

    

     2- Öğretmen Ahmet Örge  

 

    3- Tekelinin  Ali       4-   ?        5- Şakir Cinstürk  

 

    6- Tahir Kenan      7- Kırbıyıkların Rıza        8- Alirıza Kırcalı    

 

    9- Çerkez Nuri      10- Ahmet Bayramoğlu     11- Mustafa Aksoy

 

 

Atça Belediyesi

1934 Yılı Belediye Reisliği Seçimleri :  02 Ekim 1934

1938 Yılı Belediye Reisliği Seçimleri :  01 Ekim 1938       MUSTAFA  AKSOY

1942 Yılı Belediye Reisliği Seçimleri :  01 Eylül 1942

             Serbest Fırka'nın yapacağı siyasi hareketin karşısında doğrudan doğruya Gazi Mustafa Kemal olacağı gerekçesiyle 16 .11.1930 tarihinde kendini fesh etmesinin ardından yapılan 1934,1938 ve 1942 seçimlerine tek parti katılmış olup, Çok partili seçim denemesi böylece sona ermiştir.Bütün yurtta Cuhhuriyet Halk Fırkasının  gösterdiği  Belediye Meclis üyeleri seçilmiştir. Atça'da Mustafa Aksoy  CHF dan 3 dönem belediye başkanı  seçilmiştir.

 

Atça Belediyesi

1946 Yılı Belediye Reisliği Seçimleri :  26 Mayıs 1946 (Yeniden Çok Partili Hayata Geçiş)

        Cumhuriyet Halk Fırkası  1935 yılında  yaptığı 4. Kurultayında ismini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olarak değiştirdi.7 Ocak 1946’da Demokrat Partinin kurulmasıyla,Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci çok partili yapılan seçimidir. Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti arasında geçen çekişmeli bir seçimdir. Seçimler Açık Oy Gizli Tasnif şeklinde olduğu için sorun çıkmıştır. Atça'da  belediye başkanı Mustafa Aksoy seçilmiştir.

 

Demokrat parti  Bucak teşkilatı

Atça Bucağı: Nuri Atalay (Bşk), Osman Göçmen, Mustafa Başkaya, Mehmet Yılmaz, Mustafa Ersöz, Behçet Özen (3)

 

 

Atça Belediyesi

1950 Yılı Belediye Reisliği Seçimleri : 03 Eylül 1950

            Belediye Meclisi seçimleri 3 Eylül 1950 Pazar günü ,16 Şubat 1950 tarih ve 5545 sayılı Milletvekilleri Seçim Kanunu’na göre yapılmıştır. Bu seçim kanunu, tek dereceli, gizli oy, açık tasnif ilkelerine dayalı, yargının denetim ve yönetiminde bir seçim sistemi getirmekteydi.Bu seçimlere 20 Temmuz 1948 de kurulan Millet Partisi’de  katılarak, CHP,DP ve MP arasında geçmiştir.Atça Belediye seçimlerini Mustafa Aksoy kazanmıştır. 1955 yılı başlarında belediye başkanlığından istifa ederek, yerine  belediye meclisi üyelerinden önce  Nuri Bekdemir  Mayıs ayına kadar, daha sonra Muzaffer Öztekin seçimlere kadar  (Mayıs-Kasım) görevlendirilmiştir.

 

 

Atça Belediyesi

1955 Yılı Belediye Reisliği Seçimleri : 13 Kasım 1955

13 Kasım 1955 yılında yapılan Belediye meclisi seçimlerinde  Şükrü Demirayak Belediye Başkanı olmuştur.Görevi 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle sona ermiştir.

 

 

27 Mayıs 1960  Askeri Darbe Dönemi :

    Anayasa askıya alınarak,siyasi partiler kapatılmıştır.Bundan sonra Belediye başkanlıklarına Milli Birlik Komitesi yönetimince atamalar yapılmıştır.  

 

1960 Mayıs- 1960 Ekim    = 

Atça Belediye Başkanı   Muzaffer Öztekin ( Nahiye Müdürü )

1960 - 1961    =

Atça Belediye Başkanı  H.Avni Yüksel   ( Nahiye Müdürü )

1961 - 1963    = Atça Belediye Başkanı  A.Sabri Çöllüoğlu      ( Nahiye Müdürü )

 

Atça Belediyesi

1963 Yılı Belediye Başkanlığı Seçimleri : 17 Kasım 1963

          1963 yılı yerel seçimleri 17 Kasım 1963 günü yapıldı. Bu yerel seçim aynı zamanda 27 Mayıs darbesinden sonra yapılan ilk yerel seçim olma özelliği de taşımaktaydı.

          1963 yerel seçimine 6 siyasi parti katılmıştır. Bunlar; Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, Millet Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Yeni Türkiye Partisi’ydi.

          27 Temmuz 1963 tarihinde yürürlüğe giren 307 sayılı yasa ile belediye başkanları artık halk tarafından doğrudan seçileceklerdi. Bu sayede belediyelerde tek dereceli seçim sistemine de geçilmiş oldu.

          1963 Yılı         Atça  Belediyesi  Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları  
 SEÇMEN BİLGİLERİ    Belediye Başkanı Adayları                 Partisi        Aldığı Oy      Yüzdesi %
Nüfus        6183        Şükrü Demirayak AP 1379 50,57
Sandık 11 Mustafa Aksoy CHP 1340 49,14
Liste 3715 Bağımsız   8 0,29
Oy 3058        
Geçerli Oy 2727        
Katılım %82,31        
Kazanan Belediye Başkanı ŞÜKRÜ DEMİRAYAK Kazanan Parti AP

 

       1968 Yılı         Atça  Belediyesi  Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları  
 SEÇMEN BİLGİLERİ    Belediye Başkanı Adayları                 Partisi        Aldığı Oy      Yüzdesi %
Nüfus        6588           Muhsin Aksay CHP 1311 54,90
Sandık 15 Şükrü Demirayak AP 1077 45,10
Liste 3927        
Oy 2543        
Geçerli Oy 2368        
Katılım %64,76        
Kazanan Belediye Başkanı MUHSİN  AKSAY Kazanan Parti CHP

 

 

 

 

 
       1973 Yılı         Atça  Belediyesi  Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları  
 SEÇMEN BİLGİLERİ    Belediye Başkanı Adayları                 Partisi        Aldığı Oy      Yüzdesi %
Nüfus       7059            Muhsin Aksay CHP 2135 75,20
Sandık 15 Sami Kerpişci AP 704 24,80
Liste 4150        
Oy 2994        
Geçerli Oy 2839        
Katılım %72,14        
Kazanan Belediye Başkanı MUHSİN  AKSAY Kazanan Parti CHP

 

 

     1977 Yılı         Atça  Belediyesi  Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları  
 SEÇMEN BİLGİLERİ    Belediye Başkanı Adayları                Partisi        Aldığı Oy      Yüzdesi %
Nüfus        7111           Muhsin Aksay CHP 1904 58,19
Sandık 15 Sami Kerpişçi AP 1334 40,77
Liste 4630 İhsan Atman MSP 34 1,04
Oy 3475        
Geçerli Oy 3272        
Katılım %75,05        
Kazanan Belediye Başkanı MUHSİN  AKSAY Kazanan Parti CHP

 

 

 12 Eylül 1980  Askeri Darbe Dönemi :

       Anayasa askıya alınarak,siyasi partiler kapatılmıştır.Bundan sonra Belediye başkanlıklarına Milli Güvenlik Konseyi yönetimince atamlar yapılmıştır.       

   1980 -1984  = Atça Belediye Başkanı                            

                              Mehmet Kınacı   ( Cumhuriyet İlkokulu Müdürü )

 

 


1984Yılı         Atça  Belediyesi  Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları  
 SEÇMEN BİLGİLERİ    Belediye Başkanı Adayları                Partisi        Aldığı Oy      Yüzdesi %
Nüfus         7500          Muhsin Aksay SODEP 2137 53,61
Sandık 15 Adnan Mengi ANAP 1849 46,39
Liste 4473        
Oy 4262        
Geçerli Oy 3986        
Katılım %95,28        
Kazanan Belediye Başkanı MUHSİN  AKSAY Kazanan Parti SODEP

 

 

 

 1989Yılı         Atça  Belediyesi  Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları  
 SEÇMEN BİLGİLERİ    Belediye Başkanı Adayları                   Partisi        Aldığı Oy      Yüzdesi %
Nüfus            7722       Sabahattin  Koçar SHP 2161 47,34
Sandık 16 Adnan Mengi ANAP 2057 45,06
Liste 5216 Hasan İşcan DYP 264 5,78
Oy 4780 ---- RP 83 1,82
Geçerli Oy 4565        
Katılım %91,64        
Kazanan Belediye Başkanı SABAHATTİN  KOÇAR Kazanan Parti SHP

 

 

 1994 Yılı         Atça  Belediyesi  Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları  
 SEÇMEN BİLGİLERİ    Belediye Başkanı Adayları                 Partisi        Aldığı Oy      Yüzdesi %
Nüfus            7763       Sabahattin  Koçar SHP 1826 38,71
Sandık 18 Osman Yıldırımkaya DYP 1475 31,27
Liste 5188 Halil Akcan ANAP 908 19,25
Oy 5024 Hamdi Yiğiter CHP 257 5,45
Geçerli Oy 4717 ---- RP 206 4,37
Katılım %96,84 Ali Oğuzer MHP 45 0,95
Kazanan Belediye Başkanı SABAHATTİN  KOÇAR Kazanan Parti SHP
 

 

 1999 Yılı         Atça  Belediyesi  Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları  
 SEÇMEN BİLGİLERİ    Belediye Başkanı Adayları                 Partisi        Aldığı Oy      Yüzdesi %
Nüfus               7518    Osman Yıldırımkaya DYP 1550 32,40
Sandık 67 Sabahattin  Koçar CHP 1460 30,52
Liste 5387 Ali Oğuzer MHP 1024 21,40
Oy 4996 Ümit Kumandanoğlu DSP 486 10,16
Geçerli Oy 4784 Ercan Bayramoğlu ANAP 233 4,87
Katılım %92,75 ----- FB 31 0,65
Kazanan Belediye Başkanı OSMAN  YILDIRIMKAYA Kazanan Parti DYP

 


 2004 Yılı         Atça  Belediyesi  Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları  
 SEÇMEN BİLGİLERİ    Belediye Başkanı Adayları                 Partisi        Aldığı Oy      Yüzdesi %
Nüfus         7660          Osman Yıldırmkaya DYP 2729 56,20
Sandık 22 Hamdi Yiğiter CHP 1083 22,30
Liste 5809 Süleyman İçkin AKP 749 15,42
Oy 5025 Recai Yağcı MHP 249 5,13
Geçerli Oy 4856 Hatice Çiftçi DSP 25 0,51
Katılım %86,50 ----- GP 18 0,37
    ---- SP 3 0,06
Kazanan Belediye Başkanı OSMAN  YILDIRIMKAYA Kazanan Parti  DYP


 


 2009 Yılı         Atça  Belediyesi  Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları  
 SEÇMEN BİLGİLERİ    Belediye Başkanı Adayları                 Partisi        Aldığı Oy      Yüzdesi %
Nüfus           7396        Mustafa  Çınar MHP 2393 46,21
Sandık 19 Osman Yıldırımkaya AKP 2166 41,83
Liste 5852 Lütfi Uçar CHP 592 11,43
Oy 5395 ---- SP 27 0,52
Geçerli Oy 5178        
Katılım %92,12        
Kazanan Belediye Başkanı MUSTAFA  ÇINAR Kazanan Parti MHP

     

          12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı kanun  gereği, Atça Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılmış olup, mevcut mahalleler birleştirilerek, ‘’Atça Mahallesi’’ adıyla Sultanhisar’ın bir mahallesi olmuştur. (4)

 2014 Yılı         Atça  Muhtarlık Seçimi Sonuçları  
 SEÇMEN BİLGİLERİ    Muhtar Adayları       Aldığı Oy  Azalar         Aldığı Oy
   
Nüfus       7602            Olgun Belci 1582 Muhammet Urkucu 1879
Sandık 20 Münir Nadastepe 812 İsa Durak 1584
Liste 5867 Ali Çetiner 738 Fikret Şentürk 1578
Oy 5394 Emin Arıcan 646 Gökhan Bektaş 1502
Geçerli Oy 5261 Halil Esen 499    
Katılım %91.94 Ahmet Koçbasan 337    
  Barış Özdamar 275    
  Yılgör Alasağ 219    
  Mustafa Selek 153    
  Kazanan Atça  Mahallesi Muhtarı OLGUN BELCİ

 

MAHALLE    MUHTARLARIMIZ

---------------------------------------------------------------------------------------

Kaynak : TODAİ  Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi

1) Ortaylı, İ. (1978). İmparatorluk  Döneminde Mahalli İdarelerin ve Belediyeciliğin Evrimi. E. Türkcan içinde, Belediyecilik Araştırma Projesi (s. 3-24). Ankara: Türk İdareciler Derneği, Bilimsel Araştırma Dizisi. Ortaylı, İ. (2000). Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahallî İdareleri (1840)

2) Yrd.Doc.Dr.Günver GÜNEŞ - Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın Aydın' da Teşkilatlanması ve 1930 Belediye Seçimleri Üzerinde Oluşan Tartışmalar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi , s.126 –Ankara .2007   - 16 Eylül 1930   tarihli İzmir Hizmet Gazetesi.  

3) Demokrat İzmir Gazetesi.14 Haziran1946

4) 06 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete.


Paylaş


Bugün : 24
Dün : 44
Toplam : 230776www.aydinatca.com / Tüm Hakları Saklıdır ©